< < Doktora Tez Önerisi Kabul Edilenlerin Yapacakları İşlemler

Doktora Tez Önerisi Kabul Edilenlerin Yapacakları İşlemler

03 Ekim 2018

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğidoktora öğrencilerimizden tez önerisi kabul edilenler için aşağıda belirtilen işlemler yapılacaktır. İlgili öğrencilerin bu işlemleri takip etmeleri önemle duyurulur.

 

  1. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine (Ulusal Tez Merkezi) üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu dolduracaktır. Böylece hazırlanmakta olan tezlerden bilim dünyası haberdar edilmiş olacaktır.

  2. Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellemesini yaparak tezini,enstitünün istediği şekil ve şartlara uygun olarak teslim edecektir.

  3. Enstitü görevlisi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden "Enstitü Oturumu" bağlantısı üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile Tez Otomasyon Sistemine giriş yaparak tezi yükleyecektir. Tez Veri Giriş Formları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmeyecektir.

  4. Yönergenin 6.1 maddesine göre Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda (iki yıl)  ve 6.2 maddesine göre yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı,  henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3.  şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezlerin erişime açılmasının ertelenebilmesi (altı ay) için Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınması gerekmektedir. Bu tezler enstitüler tarafından enstitü yönetim kurulu kararı alındıktan sonra sisteme yüklenecek ve enstitü yönetim kurulu kararı resmi yazışma kuralları çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top