POSTGRADUATE STUDY AT BOLU ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY
Featured

10 Aralık 2019

(THE REQUIRED DOCUMENTS FOR THE ACCEPTED FOREIGN STUDENTS)

 

KESİN KAYIT  TARİHİ

REGISTRATION (START-END)

19-21 Şubat 2020

19 February 2020 - 21 February 2020

KESİN KAYIT YERİ

(PLACE)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİ

(Institute of Social Sciences student affairs office)

                     

ADRES

(ADDRESS)

BAİBÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, (İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bodrum Kat) 14030 Gölköy/BOLU 

(BAİBÜ Institute of Social Sciences (Faculty of Economics and Administrative Sciences Basement)

Gölköy/BOLU 

TEL NO

0 374 254 10 00 – 1484

 * Diploma ya da mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği (İngilizce dilinde veya Türkçe tercümeli), (Diploma or officially approved copy of the graduation certificate (in English or translated into Turkish)

* Not durum belgesinin resmi onaylı örneği (İngilizce dilinde veya Türkçe tercümeli), Transkript (officially approved copy of the transcript) (in English or translated into Turkish)

*Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin resmi onaylı örneği, (Application form and the officially approved copy of the documents declared in the form)

*Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği, (Officially approved     copy of student visa taken from foreign mission)

*Pasaportun aslı veya resmi onaylı örneği, (Passport or officially approved copy of the passport)

*Öğrenim amaçlı ikamet beyanı, (Declaration of residence (educational)

*3 (üç) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), (3photo (taken in the last six months))

*Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından veya ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı. (For state scholarship students, the official writing taken from the relevant government agency)

*İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış ikamet izni (Residence permit taken from provincial directorate of security)

Not  : Kesin kayıt yaptıran öğrenciler üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süreler içinde eğitim öğretimlerini sürdürmek zorundadır.

 Note : The students who have final registration have to continue their education within the period specified in the academic calendar of the university. 

 
 
 
 
 
 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top