DİLEKÇE VE FORMLAR

 


ÖĞRENCİ ALIMLARIYLA İLGİLİ İŞLEMLER

SBE-31 Bilim Sınav Sonuç Tutanağı

SBE-32 Sınav Katılım Listesi

SBE-33 Mülakat/Sözlü Sınav Soru-Cevap Tutanağı

Yüksek Lisans/Doktora Giriş Sınav Tutanağı Oluşturma Programı (YENİ)

SBE-35 Lisansüstü Eğitim Anabilim Dalı Durum Belirleme Formu

 


DERSLER, SINAVLAR VE NOTLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

SBE-02 Mazeret Sınavı Dilekçesi

SBE-09 Ders Saydırma Formu (YENİLENMİŞTİR)

SBE-23 Not Cetveli

SBE-26 Not Düzeltme Bildirim Formu

SBE-34 Ders Telafi Formu

 


DERS PROGRAMLARI VE DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

SBE-24 Haftalık Ders Programı

SBE-25 Okutulacak Dersler ve Ders Görevlendirme Formu

SBE-27 Ders Yükü Bildirim Formu

SBE-28 Öğretim Elemanı Görevlendirme Formu (2547 madde 40/d)

 


DANIŞMANLIK VE TEZ KONUSU İŞLEMLERİ

SBE-11 Tez Danışmanı Atama Talep Formu

SBE-13 Tez Danışmanı Değişiklik Formu (YENİLENMİŞTİR)

SBE-12 Tez Konusu Belirleme/Değiştirme Formu

SBE-14 Dönem Projesi Danışmanı Atama Formu

 


DOKTORA YETERLİK, TEZ ÖNERİSİ VE TEZ İZLEME İŞLEMLERİ

SBE-05 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

SBE-16 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Teklif Formu

SBE-17 Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

SBE-33 Mülakat/Sözlü Sınav Soru-Cevap Tutanağı

SBE-18 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu (YENİLENMİŞTİR)

SBE-19 Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu (YENİLENMİŞTİR)

SBE-20 Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

 


TEZİN SONUÇLANDIRILMASIYLA İLGİLİ İŞLEMLER

SBE-04 Tez Savunma Sınavı Talep Dilekçesi

SBE-21 Yüksek Lisans/Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Atama Formu

SBE-30 Tez Sınav Jürisi İntihal İnceleme Raporu

Tez Savunma Sınav Tarihi Belirlemesi Dilekçe Örneği

SBE-22 Tez Savunması Sınav Tutanak Formu

SBE-29 Tez Teslimi Uygunluk Formu

 


İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

SBE-06 Kayıt Sildirme Dilekçesi

SBE-07 İlişik Kesme Belgesi

 


DİĞER İŞLEMLER

SBE-01 Genel Amaçlı Dilekçe

SBE-08 Özel Öğrenci Başvuru Formu

SBE-10 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

Araştırma Görevlisi Faaliyet Raporu

Akademik Personel Görev Talep Formu

Öğrenci Affından Yararlanma Dilekçesi

 


 

 

 


Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İİBF binası bodrum kat, Gölköy Kampüsü 14030 Merkez / BOLU


Bolu Abant İzzet Baysal University - Institute of Social Sciences © 2019 Back to top