Müdür ve Müdür Yardımcıları

 ENSTİTÜ MÜDÜR V.
Doç. Dr. Yaşar AYYILDIZ


                       Lisans............: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)/ 1985-1990
    Y. Lisans........: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı / 2005-2007
    Doktora.........: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı / 2008-2011

 

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Doç. Dr. Rahmi YÜCEL


 Lisans Eğitimi........:Yıldız Üni. Kocaeli Müh.Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü 1996

Y.Lisans Eğitimi.....: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü SBE, İşletme Programı,1999
 Doktora Eğitimi.....: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü SBE, İşletme Programı, 2005

 ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Doç. Dr. Yunus DEMİRLİLisans Eğitimi........: Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü / 1993-1997
Y.Lisans Eğitimi....: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı / 2000-2003
Doktora Eğitimi.....: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı / 2003-2009

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top