Yönetmelikler - Yönergeler - Usul ve Esaslar - Kararlar

YÖNETMELİKLER 

1

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2

 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Çerçeve Yönetmelik)

3

 Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

4

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

5

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

6

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği

7

 Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

8

 Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

9

 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

10

 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim YönetmeliğiYÖNERGELER

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 2547 Sayılı Kanun'un 50'nci Maddesinin 1'inci Fıkrasının (d) Bendi Uyarınca Atanmış Araştırma Görevlilerinin, Aynı Kanun'un 33'üncü Maddesinin 1'inci Fıkrasının (a) Bendi Uyarınca Atanmalarına Dair Yönerge
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
3 Tez Çalışması İntihal Yazılım Programı Raporu Alınması, Kullanılması Ve Uygulama Esasları Yönergesi
4  Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

 

USUL VE ESASLAR / KARARLAR

1 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar
2 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler
3 Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar (100/2000 doktora bursları)
4 Uzmanlık Alan Derslerinin Ders Yükü Tespitine Dair Karar
5 Doktora Öğrenci Alımı Mülakat Sınavı Uygulama Esasları
6 Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı Uygulama Esasları
7 Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Telafi Programı Uygulama Esasları

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top