ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DERS ALMA

ÖZEL ÖĞRENCİLİK

 

Özel öğrencilik; Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenlerin, Enstitümüzde açılan lisansüstü derslerine asıl öğrenci olmadan katılımı şeklinde gerçekleşmektedir.

     Yüksek lisans programından özel öğrenci statüsünde ders alabilmek için: Yüksek lisans programında okuyor olmak 

     Doktora programından özel öğrenci statüsünde ders alabilmek için: Bir yüksek lisans programından mezun olmak veya bu programda okuyor olmak,

şartının sağlanması gereklidir.

 

ESASLARI:

1- Özel öğrenci statüsüne kabul edilen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

2- Özel öğrenci olarak bir dönemde en fazla iki ders alınabilmektedir. Enstitümüzde en fazla iki dönem özel öğrenci olunabilir.

3- Özel öğrenciler, kabul edildikleri dönemde, lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için açılmış ve en az bir asıl öğrencinin kayıt yaptırmış olduğu derslerden alabilirler.

4- Birinci öğretim programlarında ders başına harç ücreti 200 TL, ikinci öğretim programlarında harç ücreti kredi başına 200 TL (3 kredilik 1 ders için 600 TL) dir.

5- Öğrencinin özel öğrenci olarak ders aldığı programda asıl öğrenci olması durumunda, özel öğrencilik statüsünde alınan ve notu 85 ve üzerinde olan en çok dört ders asıl öğrencilik programına sayılabilir. Bunun için öğrencinin başvurusu gerekmektedir. Öğrencinin, SBE-09 nolu formla Anabilim Dalı Başkanlığına başvurusu, Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı (ADAK) ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla ders saydırma işlemi gerçekleştirilir.

6- Özel öğrenci olarak kredisiz dersler (seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması, dönem projesi) seçilemez.

7- Özel öğrenci olarak, bilimsel hazırlık programından ders seçilemez.

 

BAŞVURU VE İŞLEYİŞ SÜRECİ:

1- Lisansüstü akademik takvimde her yarıyıl asıl öğrencilerimiz için belirlenmiş ders kayıt tarihlerinde özel öğrencilik başvuruları başlamaktadır. Ders kayıtları başlamadan önce Enstitü web sitemiz duyurular bölümünde özel öğrenci başvuru tarihleri için duyuru yayınlanmaktadır.

2- Yukarıda belirtilen şart ve esaslar dahilinde özel öğrenci statüsünde ders almak isteyenler, kayıt tarihleri içinde SBE-08 nolu formu doldurarak ilgili dersi veren öğretim elemanı ve Anabilim Dalı Başkanına imzalatacak ve ders ücretini ödediğine dair banka dekontunu, başvuru formunu, bir adet fotoğrafı, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Enstitümüze teslim edecektir. Kayıt tarihleri dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru formları, Enstitümüz tarafından dersin alınmak istendiği Anabilim Dalı Başkanlığına Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı (ADAK) alınmak üzere gönderilir. ADAK Kararının Müdürlüğümüze ulaşması ve Enstitü Yönetim Kurulunda kabulü halinde özel öğrenci statüsünde derse kayıtlanma işlemi tamamlanmış olur.

4- Özel öğrenci olarak Enstitümüzde açılmış bir lisansüstü dersine kayıtlanabilmek için o derse kayıtlanmış en az 1 lisansüstü asıl öğrencisinin olması gerektiğinden, özel öğrenci statüsünde bu durumda ders alan olur ise öğrencinin ilgili dersin yerine başka bir derse kayıtlanma talep etmesi gerekir. Aksi durumda alınan ders geçersiz sayılır.

5- Dönem sonu sınav notlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından Enstitü Müdürlüğümüze teslim edilmesiyle birlikte isteyen öğrencilere özel öğrenci transkripti düzenlenir.

NOT: Özel öğrenci statüsünde ders alanların herhangi bir problemle karşılaşmamaları için kayıtlanma ve not sürecini takip etmeleri gerekir.

 

Özel öğrenci ders ücreti banka hesap no: 

T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi 6429870-5004                                                   

İBAN: TR30 0001 0000 5006 4298 7050 04

 

Dekont açıklama kısmına: BAİBÜ-SBE özel öğrenci harcı yazılması/yazdırılması şarttır.

 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top