ESKİ MÜFREDAT

1-  Kamu Yönetimi

2-  Siyaset Bilimi

3-  İşletme

4-  Sayısal Yöntemler

5-  Pazarlama

6-  İktisat

7-  Maliye (Sakarya Üniv. ile ortak program)

8-  Uluslararası İlişkiler

9-  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

10-  Yakınçağ Tarihi

11-  Yeniçağ Tarihi

12-  Türk Dili ve Edebiyatı

13-  Genel Psikoloji

14-  Klinik Psikoloji

15-  Adli Psikoloji

16-  Gelişim Psikolojisi (öğrenci alınmamaktadır)

17-  Sosyoloji

18-  Gastronomi ve Mutfak Sanatları

19-  Bankacılık ve Finans

20-  Spor Yöneticiliği

21-  Çatışma ve Barış Çalışmaları

22-  Yeni Türk Edebiyatı

 

 

 

 

Enstitümüz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre 1993 yılında kurulmuş, yüksek lisans ve doktora öğretimine başlamıştır. Bugün, Enstitümüze bağlı 16 anabilim dalımız bulunmaktadır. Enstitümüzde tezli yüksek lisans alanında 21 program, tezsiz yüksek lisans alanında 3 program, doktora alanında 11 program olmak üzere toplam 35 lisansüstü programda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu 35 programda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle 932 tezli yüksek lisans, 155 tezsiz yüksek lisans ve 137 doktora olmak üzere 1224 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün amacı, Üniversitemizin vizyon, misyon ve stratejik planı doğrultusunda anabilim dallarında doktora ve yüksek lisans eğitimi vermek, ülkemizin kalkınma ve gelişimine katkıda bulunacak niteliği yüksek insangücü yetiştirmek, toplumun ve yakın çevrenin mevcut durumunu saptayan, sorunlara çözüm üreten araştırma faaliyetlerini desteklemek ve artırmak, yayın faaliyetlerinin niteliğini yükseltmektir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı