Üniversite Yönetim Kurulunun 11/08/2017 ve 2017/352 no.lu kararı ile Enstitümüz II. Öğretim programlarında 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren ilk defa alınacak öğrencilere uygulanmak üzere öğrenim ücretinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

  • II. öğretim programlarında öğrenim ücreti toplam 6000 TL’dir.
  • Bu ücret ders kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.
  • II. öğretim programlarında kredi başına ders ücreti 200 TL’dir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı