Derslerin Başlama Tarihi                : 12 Şubat 2018

Ders Kayıtlarının Yapılacağı Sayfa : www.bys.ibu.edu.tr

 

Ders kayıtlarının başlatılacağı, bitirileceği tarihleri ve danışman onayları ile ilgili tarihleri ve açıklamaları http://www.oidb.ibu.edu.tr/ders-kayitlari linkindeki duyurudan takip edebilirsiniz.

 

DERS KAYIT AŞAMALARI:

  1. AŞAMA: Harç ücreti ödemesi gerekenler bu ödemeyi yaptıktan sonra; harç ödemeyecek olanlar ise ise doğrudan bys.ibu.edu.tr web adresine kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak ders kayıtlarını yapacaklar ve sistem üzerinden danışman onayına göndereceklerdir.
  2. AŞAMA: Danışmanların, öğrencileri tarafından BYS üzerinden gönderilen ders kayıtlarını onaylamaları ile ders kayıtlanması tamamlanmış olur. Aksi takdirde ders kaydı geçersiz olur.
  3. AŞAMA (tercihe bağlı): Ekle-sil döneminde ders ekleyip çıkarmak isteyen öğrenciler doğrudan danışmanlarına başvurarak bu işlemlerini yaptıracaklardır.

 

Dersler ve ders kayıtlarına dair genel bilgiler için tıklayınız.

Lisansüstü Ders Kayıt İşlemleri Kılavuzu için tıklayınız

 

Seminer dersleri tez danışmanları tarafından yürütüleceği için seminer dersini alması gereken her tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi kendi tez danışmanının açtığı seminer dersine kayıtlanacaktır. Tez danışmanı dışında başka bir öğretim elamanının açtığı seminer dersine kayıtlananlarının bu kayıtları iptal edilir.

Tez çalışmasına ve danışmanı tarafından açılmış ise uzmanlık alan dersine kayıtlanmayan öğrenci tez savunma sınavına girmeyi talep edemez.

2 dönem üst üste ders kaydı yapmayan mevcut öğrencilerin tez danışmanlıkları iptal edilmiş ve bu öğrenciler pasif statüye alınmıştır. Söz konusu öğrencilerden ders kaydı yapmak isteyenlerin kayıtlarını tekrar aktif hale dönüştürmek için Enstitümüze dilekçe ile başvurmaları ve tez danışmanı atama formu düzenlettirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ders kaydı yapamazlar.

Öğrenci harç ücreti (katkı payı veya öğrenim ücreti) ödeyecek öğrencilerin banka işlemleri açıklama kısmına mutlaka ad ve soyadlarını yazmaları/yazdırmaları gerekir.

Derse kayıtlanmayan öğrenciler; kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

BİLİMSEL HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ

Bilimsel hazırlık aşamasında olup bilimsel hazırlık derslerinin yanında kayıtlı olduğu lisansüstü program derslerinden de almak isteyen öğrencilerin ders kayıt tarihleri içinde Enstitümüze dilekçe vermeleri gerekmektedir. (dilekçede öğrencinin hangi anabilim bilim dalı ve programda okuduğunu, almak istediği dersin adı ve kodunu mutlaka yazması gerekir)

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin kaydı silinir.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

YENİ KAYITLANAN ÖĞRENCİLER

Yukarıda belirtilen web adresinden ilk şifre oluştur işlemi yapıldıktan sonra ders kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Birinci öğretim öğrencilerimiz, Bakanlar Kurulu Kararı gereği harç ücreti ödemeyecek olup, sadece ders seçimlerini yapacaklardır. İkinci öğretim öğrencilerimiz ise harç ücretini ödedikten sonra ders seçimini yapacaklardır.

Enstitümüzde herhangi bir programa kayıtlanan öğrencilerimizden daha önce önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından birine kaydı olup da bu kaydı devam eden birinci öğretim öğrencileri dönem harç ücreti olan 129 TL’yi ders kayıt tarihleri içinde Türkiye İş Bankası aracılığıyla (yurt içindeki her hangi bir şubesi, bankamatikler, internet şubesi, telefon şubesi) T.C. Kimlik numaralarına göre yatıracaklar, daha sonra yine aynı tarihler içinde ders seçimlerini yukarıdaki web adresinden şifrelerini girerek yapacaklardır.

İkinci öğretim yüksek lisans programı toplam harç ücreti 6000 TL’dir. Harç ücreti dönem başlarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.

Erkek öğrencilerimizin lisansüstü eğitimden dolayı askerlik tecil işlemleri Enstitümüz tarafından yapılacak olup, ders kaydını yapmayanların askerlik tecil işlemleri yapılmayacaktır.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

MEVCUT ÖĞRENCİLER

Programda azami süresini tamamlamayan birinci öğretim öğrencilerimiz Bakanlar Kurulu Kararı gereği harç ücreti ödemeyecek olup, yukarıdaki web adresinden sadece ders seçimlerini yapacaklardır.

Programdan normal süreleri sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencilerimiz (yüksek lisans:2 yıl, doktora:4 yıl) önce dönem harç ücreti olan 129 TL’yi ders kayıt tarihleri içinde Türkiye İş Bankası aracılığıyla (yurt içindeki her hangi bir şubesi, bankamatikler, internet şubesi, telefon şubesi) T.C. Kimlik numaralarına göre yatıracaklar, daha sonra yine aynı tarihler içinde ders seçimlerini yukarıdaki web adresinden şifrelerini girerek yapacaklardır.

İkinci öğretim öğrencilerimizden, kalan harç borcu 1500 TL’yi geçenler, ders kayıt tarihleri içinde T.C. İş Bankası şubelerinden T.C. Kimlik numaralarına göre borcun tamamını ödeyecek ve ders seçimlerini yapacaklar; kalan harç borcu 1500 TL’nin altında olanlar ise kalan tutarın tamamını yatıracak ve ders seçimini yapacaklardır.

Öğrencilerimiz harç borcu tutarlarını yukarıda belirtilen BYS web adresinden şifrelerini girerek de öğrenebilirler.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Danışmanları tarafından onaylanmayan ders kayıtları geçersizdir. Bu bağlamda öğrencilerimizin kayıt devresi sonuna kadar mutlaka danışmanları ile iletişim halinde bulunmaları tavsiye olunur. Öğrencilerimizin, danışman onayları sonrası mutlaka, ders kayıtlarını yaptıkları BYS’ye kendi şifreleri ile giriş yaparak derslerin onaylandığına dair kontrollerini yapmaları gerekir.

 


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı