Tez savunma sınavına giren öğrencilerimizin tez onay sayfalarının Enstitümüzün tez yazım kılavuzuna uygun olarak düzenlenmeden jüri üyelerine imzalatıldığı görülmekte olup, bu konuda problem yaşanmaktadır.

Tez savunma sınavına girecek olan lisansüstü öğrencilerimizin “tez onay sayfası”nı düzenledikten sonra, sınava girmeden önce mutlaka Enstitümüzde tezi incelemek ile görevlendirilmiş olan araştırma görevlisiyle irtibat kurarak incelettirmeleri kendi menfaatlerinedir.

Tez yazım kılavuzuna uygun olmayan ciltlenmiş tezin Enstitümüzde kabul edilmediği hususunu hatırlatır öğrencilerimizce dikkat gösterilmesini rica ederiz.


Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İİBF binası bodrum kat, Gölköy Kampüsü 14030 Merkez / BOLU


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı