YÖNETMELİKLER VE DİĞER MEVZUAT

 

Sıra No Mevzuatın Adı Doküman
1

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2

 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Çerçeve Yönetmelik)

3

 Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

4

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

5

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

6

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği

7

 Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

8

 Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

9

 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

10

 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

11

 Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 2547 Sayılı Kanun'un 50'nci Maddesinin 1'inci Fıkrasının (d) Bendi Uyarınca Atanmış Araştırma Görevlilerinin, Aynı Kanun'un 33'üncü Maddesinin 1'inci Fıkrasının (a) Bendi Uyarınca Atanmalarına Dair Yönerge

12

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

13

 Tez Çalışması İntihal Yazılım Programı Raporu Alınması, Kullanılması Ve Uygulama Esasları Yönergesi

14

 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

15

 Uzmanlık Alan Derslerinin Ders Yükü Tespitine Dair Karar

16

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

17  Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar (100/2000 doktora bursları)
18

 Doktora Öğrenci Alımı Mülakat Sınavı Uygulama Esasları

19 

 Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı Uygulama Esasları

20   

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Telafi Programı Uygulama Esasları

21  Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

 

 

 

 


Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İİBF binası bodrum kat, Gölköy Kampüsü 14030 Merkez / BOLU


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı