ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
Doç. Dr. Yaşar AYYILDIZ

Lisans............: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)/ 1985-1990
Y. Lisans........: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı / 2005-2007
Doktora.........: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı / 2008-2011


 

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Doç. Dr. Rahmi YÜCEL


Lisans Eğitimi........:Yıldız Üni. Kocaeli Müh.Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü 1996

Y.Lisans Eğitimi....: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü SBE, İşletme Programı,1999
Doktora Eğitimi.....: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü SBE, İşletme Programı, 2005 ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Doç. Dr. Yunus DEMİRLİ


Lisans Eğitimi........: Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü / 1993-1997
Y.Lisans Eğitimi....: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı / 2000-2003
Doktora Eğitimi.....: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı / 2003-2009

 


 

 

 

 


Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İİBF binası bodrum kat, Gölköy Kampüsü 14030 Merkez / BOLU


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı