Enstitümüz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre 1993 yılında kurulmuş, yüksek lisans ve doktora öğretimine başlamıştır. Bugün, Enstitümüze bağlı 18 anabilim dalımız bulunmaktadır. Enstitümüzde tezli yüksek lisans alanında 21 program, tezsiz yüksek lisans alanında 3 program, doktora alanında 11 program olmak üzere toplam 35 lisansüstü programda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu 35 programda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle 848 tezli yüksek lisans, 27 tezsiz yüksek lisans ve 149 doktora olmak üzere 1024 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün amacı, Üniversitemizin vizyon, misyon ve stratejik planı doğrultusunda anabilim dallarında doktora ve yüksek lisans eğitimi vermek, ülkemizin kalkınma ve gelişimine katkıda bulunacak niteliği yüksek insangücü yetiştirmek, toplumun ve yakın çevrenin mevcut durumunu saptayan, sorunlara çözüm üreten araştırma faaliyetlerini desteklemek ve artırmak, yayın faaliyetlerinin niteliğini yükseltmektir.

  

Misyonumuz

- Lisansüstü eğitim, araştırma ve yayınların niteliğini artırmak, nitelikli bilim adamı ve araştırmacı yetişmesini sağlayarak toplumsal hizmet sunmak,

- Öğrencilere, akademik ve idari personele, ulusal ve yerel birimlere hızlı, nitelikli ve etkin hizmet sunmak,

- Şeffaflık, hesap verebilir olmak, yapıcı olmak, güvenilir olmak, mesleki etik kurallara duyarlılık, yenilikçi ve yaratıcı olmak.Bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında ulusal gelişmeye katkı sağlayan, yurt içinde ve yurt dışında saygınlık kazanmış bir Enstitü olmak.

 

Vizyonumuz

Bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında ulusal gelişmeye katkı sağlayan, yurt içinde ve yurt dışında saygınlık kazanmış bir Enstitü olmak.


Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İİBF binası bodrum kat, Gölköy Kampüsü 14030 Merkez / BOLU


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı